MATERIAŁY KONFERENCYJNE IV KONFERENCJI


1. STRONA TYTUŁOWA, STRONA REDAKCYJNA, SPIS TREŚCI, KOMITETY KONFERENCJI

2. WPROWADZENIE DO KONFERENCJI
Piotr Witakowski

3. PRAWA FIZYKI A KATASTROFA SMOLEŃSKA
Zbigniew Jelonek

4. FINAL TRAJECTORY OF THE TU-154M IN SMOLENSK BY THREE INDEPENDENT METHODS
Glenn Arthur Jørgensen

5. COMBINING VERTICAL ACCELERATION DATA WITH GPS AND VERTICAL VELOCITY DATA
Glenn Arthur Jørgensen

6. ANALIZA TRAJEKTORII PIONOWEJ TU-154M W OPARCIU O DANE TAWS I FMS
Kazimierz Nowaczyk

7. CZEGO NIE SŁYCHAĆ W NAGRANIACH Z TU-154 M. OSOBLIWE LOSY NAGRAŃ ZE SMOLEŃSKA
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

8. VEGETATION DAMAGE, FUEL DROPLET DISTRIBUTION AND AIRPLANE HEIGHT
Glenn A. Jørgensen, Chris J. Cieszewski, Roger C. Lowe

9. OCENA RAPORTU ARCHEOLOGÓW Z PUNKTU WIDZENIA ZAŁOŻEŃ ARCHEOLOGII SĄDOWEJ
Mariusz Ziółkowski

10. ANALIZA ROZKŁADU SZCZĄTKÓW TU-154M „101” Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA GIS
Andrzej Łuczak

11. MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W SMOLEŃSKU
Jacek Jabczyński

12. AERODYNAMICZNY PROGRAM DLA BADAŃ KATASTROFY TU-154M
Wiesław K. Binienda

13. KOLEJNE UWAGI O RAPORCIE CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI
Krystyna Kamieńska-Trela, Sławomir Szymański

14. LISTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NARUSZEŃ PRAWA PRZED I PO KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ
Natalia Wojtanowska

15. KATASTROFA SMOLEŃSKA – PODSUMOWANIE ASPEKTÓW PRAWNYCH
Małgorzata Wassermann

16. CO WIEMY O PRZEBIEGU KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ. WSTĘPNE PODSUMOWANIE KONFERENCJI SMOLEŃSKICH
Komitet Naukowy Konferencji Smoleńskiej