SEMINARIA I WYKŁADY


SEMINARIA I WYKŁADY PO III KONFERENCJI SMOLEŃSKIEJ

Spotkanie naukowe na Politechnice Łódzkiej

W dniu 30.05.2015 Akademicki Klub Obywatelski w Łodzi zorganizował na Politechnice Łódzkiej otwarte spotkanie naukowe. Podczas spotkania prof. P.Witakowski przedstawił referat „Rola nauk technicznych w wyjaśnianiu Katastrofy Smoleńskiej na podstawie wyników przedstawionych podczas III Konferencji Smoleńskiej”. Obecnych było 60 osób. Po referacie odbyła się obfita dyskusja.
 

Seminarium na Politechnice Krakowskiej

Spośród seminariów zorganizowanych po III Konferencji wspomnieć trzeba, o seminarium, jakie odbyło się 14 listopada w sali senatu Politechniki Krakowskiej. W czasie seminarium prof. P. Witakowski wygłosił referat zatytułowany „Rola nauk technicznych w wyjaśnianiu Katastrofy Smoleńskiej na podstawie wyników przedstawionych na III Konferencji Smoleńskiej”. Seminarium wywołało żywą dyskusję. Uczestniczyło w nim około 40 pracowników naukowych.


Seminarium w dnu 14.11.2014 w sali senatu Politechniki Krakowskiej. W dyskusji glos zabiera prof. J. Kawecki.

Wykład otwarty w Gliwicach

Ten sam temat został przedstawiony przez tego prelegenta w dniu 19.11 podczas wykładu otwartego zorganizowanego w Gliwicach przez Klub Gazety Polskiej w Centrum Edukacyjnym i. Jana Pawła II. Obecnych było około 200 osób. Żywa dyskusja, jaka wywiązała się po wykładzie stanowić może dowód z jednej strony zainteresowania tematem, a z drugiej strony pokazała, jak nikła jest w społeczeństwie wiedza o rzeczywistym przebiegu wydarzeń podczas Katastrofy Smoleńskiej. Potwierdza to potrzebę rozszerzania kampanii seminaryjnej. Poniżej kilka zdjęć ilustrujących wykład i atmosferę podczas wykładu.
Cały wykład został zarejestrowany i jest dostępny w postaci filmu umieszczonego na stronie https://www.youtube.com/watch?v=Ol-DAoUL3Gk .


Wykład zorganizowany 19.11.2014 przez Klub Gazety Polskiej w Gliwicach.


Wykład zorganizowany 19.11.2014 przez Klub Gazety Polskiej w Gliwicach.


Na zakończenie wykładu organizatorzy wręczyli prelegentowi kwiaty.


Prof. Piotr Witakowski dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej klubu. Obok przewodnicząca klubu p. Marta Święcicka.

Seminarium na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu

W dniu 3.12.2014 r. odbyło się seminarium na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarium zostało przygotowane przez Akademicki Klub Obywatelski z Poznania. Poprowadził je Glenn Jorgensen przedstawiając swe wyniki prezentowane na III Konferencji Smoleńskiej.


Seminarium Glenna Jorgensena na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 3.12.2014.

Wykład dla środowiska akademickiego w Poznaniu

Tego samego dnia Akademicki Klub Obywatelski zorganizował drugie seminarium Jorgensena rozpropagowane w Poznaniu jako otwarte dla całej społeczności akademickiej. Seminarium odbyło się w godzinach wieczornych w Pałacu Działyńskich, a uczestniczyło w nim około 100 osób. Oba seminaria wzbudziły zainteresowanie i dyskusję.

Seminaria w innych ośrodkach

Trwają przygotowania do zorganizowania podobnych seminariów w innych ośrodkach akademickich.

Audycja w radiu kopenhaskim

W dniu 25.11.2014 r. Radio Kopenhaga przeprowadziło ponad godzinny wywiad z Glennem Jorgensenem na temat Katastrofy Smoleńskiej. Audycja była transmitowana na całą Skandynawię.


 

ZDJĘCIA Z III KONFERENCJI