PRZEBIEG III KONFERENCJI

 

WPROWADZENIE

 

Piotr Witakowski

Referat wprowadzający do Konferencji

SESJA I
ZAGADNIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

 

Jacek Gieras, Marek Dąbrowski

Analysis of components of electric system of the Tu‐154M PLF 101 after crash

Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

O kłopotach z identyfikacją odgłosów i odczytem wypowiedzi

 

Jan Błaszczyk

Drgania własne samolotu
Tu‐154M

Glenn Arthur Jørgensen

CDF Assessment of aerodynamic degradation of a Tu‐154M plane due to wing damage

Glenn Arthur Jørgensen

Reconstruction of trajectories of Tu‐154M in Smolensk during last seconds of flight based on newest CDF data and ground trace analysis 

SESJA II
ANALIZA DONIESIEŃ OFICJALNYCH

Wiesław Binienda

Analiza uderzenia w brzozę lewego skrzydła z wypuszczonym slotem

Krystyna Kamieńska-Trela,
Sławomir Szymański

Uwagi o opinii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w sprawie badań fizykochemicznych materiału dowodowego z Katastrofy Smoleńskiej

Bogdan Gajewski

Ocena prawidłowości oficjalnego badania Katastrofy Smoleńskiej

Chris Cieszewski

Dodatkowe wnioski z analizy zdjęć satelitarnych i dochodzenia właściwości brzozy i jej złamania

SESJA III
NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNA HIPOTEZA WYDARZEŃ

Glenn Arthur Jørgensen

An engineer's view on how the Smolensk crash could take place

Jacek Jabczyński

Klasyfikacja i dyspersja szczątków
Tu-154M z prospekcji terenowej w Smoleńsku

Marek Dąbrowski

Próba sformułowania alternatywnych hipotez zdarzeń poniżej minimalnej wysokości zniżania na podstawie zapisów rejestratorów parametrów lotu

SESJA IV
ZAGADNIENIA POZATECHNICZNE

Andreas Wielgosz

Wnioski na podstawie medycznych informacji ze źródeł rosyjskich

Maria Szonert Binienda

Socjotechnika zastosowana do tragedii smoleńskiej

Piotr Pszczółkowski

Dopuszczalność, zasadność i skutki korzystania z międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych w wybranych aspektach śledztwa w sprawie ustalenia przyczyn Katastrofy Smoleńskiej

Grażyna Przybylska Wendt

Wiarygodność dokumentacji sądowolekarskiej na tle protokołów sekcyjnych ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Natalia Wojtanowska

Aspekty prawne Katastrofy Smoleńskiej – problemy wybrane


DYSKUSJA GENERALNA

Dyskusja generalna