PRZEBIEG II KONFERENCJI

 

WPROWADZENIE

 

Grzegorz Jemielita

Otwarcie Konferencji

 

Piotr Witakowski

Referat wprowadzający do Konferencji

SESJA I
ZAGADNIENIA OGÓLNE I ANALIZA WRAKOWISKA

 

Jerzy Stefan Wiśniowski

Geoprzestrzenna inwentaryzacja i teledetekcyjna analiza terenu katastrofy smoleńskiej

 

Piotr Witakowski

Geotechniczne aspekty katastrof lotniczych

 

Andrzej Ziółkowski

Badania eksperckie metalowych elementów wraku
samolotu Tu-154

 

Chris Cieszewski,
Roger C Lowe, Arun Kumar,
Pete Bettinger

Spatiotemporal analysis of high-resolution satellite imagery

Chris Cieszewski,
Thomas R Jordan,
Marguerite Madden,
Roger C Lowe, Arun Kumar,
Pete Bettinger

Spatiotemporal analysis of  broken tree signatures on high-resolution satellite imagery

SESJA II
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE, ASPEKTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Bogdan Gajewski

Fotele lotnicze i pasy bezpieczeństwa
w katastrofie smoleńskiej

Grzegorz Gładyszewski

Wybrane metody fizyczne w badaniach zmian struktury materiałów

Wojciech Fabianowski,
Jan Jaworski,
Krystyna Kamieńska-Trela,
Sławomir Szymański,
Jacek Wójcik

Badania fizykochemiczne fragmentów ubrań ofiar katastrofy smoleńskiej: badania TLC, NMR i MS

Andrzej Wawro,
Tomasz Ludwikowski,
Jan Bokszczanin

Detektor MO- 2M jako przedstawiciel urządzeń do wykrywania materiałów wybuchowych w oparciu o zjawisko ruchliwości jonów

Jan Obrębski

Wybuch na Tu-154 nr 101 – następne pytania i wnioski

SESJA III
ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TRAJEKTORIĄ LOTU

Kazimierz Nowaczyk

Analiza materiałów źródłowych dostępnych w raportach MAK, KBWL LP i ekspertyzach ATM, UA SC

Stefan Bramski

Refleksja nad kilkoma pytaniami dotyczącymi przebiegu katastrofy smoleńskiej

Marek Dąbrowski

Podsumowanie i kierunki dalszych badań nad zachowaniem samolotu. Dane, możliwości i problemy badawcze

Glenn Arthur Jørgensen

 Selected aspects of the 2010 Polish Air Force One crash

SESJA IV
ANALIZA ZDERZEŃ I MODELOWANIE NUMERYCZNE

Jacek Gieras

Analiza katastrof samolotów Tu-154

Wiesław Binienda

Podsumowanie badań eksperymentalnych i symulacji komputerowych wybranych aspektów katastrofy samolotu Tu-154M 10 IV 2010 w Smoleńsku

Jan Błaszczyk

Próba odtworzenia geometrii struktury  skrzydła na bazie ogólnie dostępnych danych technicznych i osiągów samolotu Tu-154

Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

Jak brzmi uderzenie samolotu w brzozę?

SESJA Va
WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I ASPEKTY MEDYCZNE

Gregory Szuladziński

Odtworzenie wewnętrznej konstrukcji skrzydła Tu-154M

Marcin Gugulski

Stan zachowania zapisów z rejestratorów danych zabudowanych na Tu-154M nr 101

Jacek Jabczyński

Analiza zniszczeń samolotu Tu-154M i weryfikacja ustaleń zawartych w raportach MAK i KBWL na podstawie dostępnych materiałów graficznych

SESJA Vb
WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I ASPEKTY MEDYCZNE

Małgorzata Wassermann

Dokumentacja medyczna sekcji zwłok śp. Z. Wassermanna wykonanej przez stronę rosyjską, a polskie dokumenty sekcyjne

Stanisław Zagrodzki

Weryfikacja oficjalnych raportów ustalających przebieg katastrofy samolotu Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku w oparciu o mapę dyslokacji ciał ofiar oraz analizę dokumentacji sądowo-medycznej i badań toksykologicznych niektórych ciał ofiar

SESJA VIa
ASPEKTY SOCJOLOGICZNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Radosław Sojak

Spetryfikowane emocje? Próba oszacowania wpływu katastrofy smoleńskiej na preferencje wyborcze Polaków

Tomasz Żukowski

Polacy o katastrofie smoleńskiej. Poglądy – ewolucja – uwarunkowania

Barbara Fedyszak-Radziejowska

Ingerencje „władzy” w autonomię nauki: instrumenty wpływu i reakcje środowiska naukowego

SESJA VIb
ASPEKTY SOCJOLOGICZNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Jacek Kurzępa

Od kategoryczności przez ambiwalencję do...; o zmienności postaw młodzieży wobec katastrofy smoleńskiej

Krystyna Lis

Reakcje wybranych czterech  tygodników na informacje o wynikach ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej

Daniel Wicenty

Katastrofa smoleńska a przemiany na rynku prasowym. Przypadek trzech tygodników „konserwatywnych"

SESJA VIIa
ZAGADNIENIA PRAWNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Bogdan Gajewski

Wybrane aspekty badania wypadków lotniczych w Ameryce Północnej

Piotr Daranowski

Kilka uwag o formie porozumienia określającego podstawę prawną i tryb badania przyczyn katastrofy smoleńskiej

SESJA VIIb
ZAGADNIENIA PRAWNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Piotr Pszczółkowski

Podstawy prawne badania przyczyn katastrofy smoleńskiej

Maria Szonert-Binienda

Badanie katastrofy Smoleńskiej.
Analiza prawno-porównawcza

Tadeusz Jasudowicz

Śledztwo smoleńskie z perspektywy prawa do życia w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka