PRZEBIEG I KONFERENCJI

 

WPROWADZENIE

Jacek Rońda

Otwarcie Konferencji

 

Piotr Witakowski

Referat wprowadzający do Konferencji

SESJA I

Chris Cieszewski

Micro-detail comparative forest site analysis using high-resolution satellite imagery

Piotr Witakowski

Mechanizm zniszczenia w wybranych katastrofach lotniczych

Jacek F. Gieras

Ocena, technika badań oraz możliwość awarii systemu elektroenergetycznego samolotu Tu-154M

Gregory Szuladziński

Niektóre aspekty katastrofy smoleńskiej i tematy z tym związane

SESJA II

Wacław Berczyński

Analiza wytrzymałościowa elementów struktury Tu-154M

Jan Błaszczyk

Brzoza smoleńska – aspekty wytrzymałościowe struktury skrzydła samolotu Tu-154

Wojciech Fabianowski, Jan Jaworski

Charakteryzacja próbek 1 - 5 metodami mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej (EDS)

Jan Obrębki

Opis sposobu zniszczenia małego fragmentu Tu-154M nr 101

Chris Cieszewski

Assessment of wood properties for the birch samples from Poland, USA, and Smolensk using NIR spectroscopy and SilviScan

SESJA III

Kazimierz Nowaczyk

Analiza zapisów urządzeń TAWS i FMS firmy Universal Avionics System Corporation zainstalowanych w rządowym samolocie Tu-154M 101

Marek Dąbrowski

Położenie samolotu w momencie uderzenia w brzozę i bezpośrednio po uderzeniu wg danych MAK i KBWL LP

Michał Jaworski

Próba interpretacji wybranych parametrów lotu – trajektoria pionowa oraz kąt przechylenia

Andrzej Flaga

O potrzebie i możliwościach przeprowadzenia badań modelowych w tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej potwierdzających hipotezę zniszczenia samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem przez rozerwanie samolotu w powietrzu

Jacek F. Gieras

Hipoteza eksplozji w zewnętrznym zbiorniku paliwa lewego skrzydła na skutek zapłonu elektrycznego mieszanki paliwo-powietrze

SESJA IV

Wiesław Binienda

Symulacje komputerowe za pomocą programów LSDYNA3D oraz CFX weryfikujące przyczyny katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku

Aleksander Olejnik, Stanisław Kachel, Adam Kozakiewicz

Zastosowanie inżynierii odwrotnej do procesu modelowania lotniczych konstrukcji cienkościennych

Marek Czachor

Testy niszczące samolotów Douglas DC-7 i Lockheed Constellation a katastrofa Tu-154M w Smoleńsku

Andrzej Morka, Tadeusz Niezgoda, Paweł Dziewulski, Sebastian Stanisławek

Problemy modelowania numerycznego zagadnienia zderzeń ciał

DYSKUSJA GENERALNA

DYSKUSJA GENERALNA