MATERIAŁY KONFERENCYJNE III KONFERENCJI


1. STRONA TYTUŁOWA, STRONA REDAKCYJNA, SPIS TREŚCI, KOMITETY KONFERENCJI

2. WPROWADZENIE DO KONFERENCJI
Piotr Witakowski

3. ANALYSIS OF COMPONENTS OF ELECTRIC SYSTEM OF THE TU-154M PLF 101 AFTER CRASH
Jacek F. Gieras, Marek Dąbrowski

4. O KŁOPOTACH Z IDENTYFIKACJĄ ODGŁOSÓW I ODCZYTEM WYPOWIEDZI
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

5. DRGANIA WŁASNE SAMOLOTU TU-154
Jan Błaszczyk

6. CFD ASSESSMENT OF AERODYNAMIC DEGRADATION OF THE TU-154M PLANE
Glenn Arthur Jørgensen

7. THE LAST SECONDS OF FLIGHT OF THE TU-154M IN SMOLENSK ON 10TH OF APRIL 2010
Glenn Arthur Jørgensen

8. ANALIZA UDERZENIA W BRZOZĘ LEWEGO SKRZYDŁA Z WYPUSZCZONYM SLOTEM
Wiesław K. Binienda

9. UWAGI O OPINII CLKP W SPRAWIE BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH MATERIAŁU
DOWODOWEGO

Krystyna Kamieńska-Trela, Sławomir Szymański

10. OCENA PRAWIDŁOWOŚCI OFICJALNEGO BADANIA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Bogdan Gajewski

11. ADDITIONAL LESSONS FROM SATELLITE IMAGERY AND INVESTIGATION OF BIRCH AND ITS BREAKAGE
Chris J Cieszewski

12. AN ENGINEERS VIEW ON HOW THE SMOLENSK CRASH COULD TAKE PLACE
Glenn Arthur Jørgensen

13. KLASYFIKACJA I DYSPERSJA SZCZĄTKÓW TU-154M Z PROSPEKCJI TERENOWEJ W SMOLEŃSKU
Jacek Jabczyński

14. ALTERNATYWNE ROBOCZE HIPOTEZY PRZEBIEGU KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Marek Dąbrowski

15. WNIOSKI NA PODSTAWIE MEDYCZNYCH INFORMACJI ZE ŹRÓDEŁ ROSYJSKICH
Andreas Wielgosz, François Dubé

16. SOCJOTECHNIKA ZASTOSOWANA DO TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ
Maria Szonert Binienda

17. DOPUSZCZALNOŚĆ, ZASADNOŚĆ I SKUTKI KORZYSTANIA Z MIĘDZYNARODOWEJ POMOCY PRAWNEJ W SPRAWACH KARNYCH W WYBRANYCH ASPEKTACH ŚLEDZTWA W SPRAWIE USTALENIA PRZYCZYN KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Piotr Pszczółkowski

18. WIARYGODNOŚĆ DOKUMENTACJI SĄDOWO-LEKARSKIEJ OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Grażyna Przybylska-Wendt

19. ASPEKTY PRAWNE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ – PROBLEMY WYBRANE
Natalia Wojtanowska