MATERIAŁY KONFERENCYJNE I KONFERENCJI


STRONA TYTUŁOWA

STRONA REDAKCYJNA, SPIS TREŚCI, KOMITETY KONFERENCJI

1. WPROWADZENIE DO KONFERENCJI 
Piotr Witakowski

2. MIKRO-DETALICZNA ANALIZA PORÓWNAWCZA OBSZARU LEŚNEGO PRZY UŻYCIU ZDJĘĆ SATELITARNYCH WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI
Chris J. Cieszewski

3. MECHANIZM ZNISZCZENIA W WYBRANYCH KATASTROFACH LOTNICZYCH
Piotr Witakowski

4. EVALUATION, INVESTIGATION TECHNIQUES AND POSSIBILITY OF MALFUNCTION OF ELECTRIC SYSTEM OF TU-154M
Jacek F. Gieras

5. HIPOTETYCZNA ROLA BRZOZY W SMOLEŃSKIEJ KATASTROFIE R. 2010
Gregory Szuladziński

6. ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA STRUKTURY TU-154M
Wacław Berczyński

7. BRZOZA SMOLEŃSKA - ASPEKTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE STRUKTURY SKRZYDŁA SAMOLOTU TU-154
Jan Błaszczyk

8. WSTĘPNA ANALIZA MATERIAŁOWA PRÓBEK 1-5
Wojciech Fabianowski, Jan S. Jaworski

9. OPIS SPOSOBU ZNISZCZENIA MAŁEGO FRAGMENTU SAMOLOTU TU-154M NR 101
Jan B. Obrębski

10. OCENA WŁAŚCIWOŚCI DREWNA BRZOZOWEGO ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPII NIR I SILVISCAN DLA PRÓBEK Z POLSKI, USA I SMOLEŃSKA
Chris J. Cieszewski

11. ANALIZA ZAPISÓW URZĄDZEŃ TAWS I FMS FIRMY UNIVERSAL AVIONICS ZAINSTALOWANYCH W RZĄDOWYM SAMOLOCIE TU-154M 101
Kazimierz Nowaczyk

12. POŁOŻENIE SAMOLOTU W MOMENCIE UDERZENIA W BRZOZĘ I BEZPOŚREDNIO PO UDERZENIU WG DANYCH MAK I KBWL LP
Marek Dąbrowski

13. PRÓBA INTERPRETACJI WYBRANYCH PARAMETRÓW LOTU -TRAJEKTORIA PIONOWA ORAZ KĄT PRZECHYLENIA
Michał Jaworski

14. O POTRZEBIE I MOŻLIWOŚCIACH PRZEPROWADZENIA BADAŃ MODELOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH HIPOTEZĘ ZNISZCZENIA SAMOLOTU TU-154M POD SMOLEŃSKIEM PRZEZ ROZERWANIE SAMOLOTU W POWIETRZU
Andrzej Flaga

15. HYPOTHESIS OF EXPLOSION IN THE LEFT WING OUTER FUEL TANK OF TU-154M DUE TO ELECTRICAL IGNITION OF FUEL-AIR MIXTURE
Jacek F. Gieras

16. ANALIZA DYNAMICZNA ZNISZCZENIA STRUKTURY SAMOLOTU TU-154M W SMOLEŃSKU 10 KWIETNIA 2010 ROKU
Wiesław K. Binienda

17. ZASTOSOWANIE METOD INŻYNIERII ODWROTNEJ DO PROCESU MODELOWANIA LOTNICZYCH KONSTRUKCJI CIENKOŚCIENNYCH
Aleksander Olejnik, Stanisław Kachel, Adam Kozakiewicz

18. UDERZENIE W BRZOZĘ OPŁYWEM KOŃCÓWKI LEWEGO SKRZYDŁA –ALTERNATYWNY SCENARIUSZ PIERWSZEJ FAZY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Marek Czachor

19. PROBLEMY MODELOWANIA NUMERYCZNEGO ZAGADNIENIA ZDERZEŃ CIAŁ
Andrzej Morka, Tadeusz Niezgoda, Paweł Dziewulski, Sebastian Stanisławek

DOKUMENT KOŃCOWY KONFERENCJI SMOLEŃSKIEJ