DOKUMENT KOŃCOWY II KONFERENCJI


 

Dystrybucja dokumentu końcowego

Dokument końcowy II Konferencji Smoleńskiej jest dostępny w zakładce "Dokument końcowy II". Został on wysłany imiennie do każdego członka senatu każdej państwowej uczelni technicznej wraz z pismem przewodnim zawierającym prośbę "o podjęcie stosownych działań na forum Senatu". Poniżej lista tych uczelni.
 
 

Nazwa Uczelni

Miejscowość

1  Politechnika Warszawska Warszawa
2 Politechnika Gdańska Gdańsk
3  Politechnika Wrocławska Wrocław
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
5 Politechnika Poznańska Poznań
6 Politechnika Łódzka Łódź
7 Politechnika Śląska Gliwice
8 Politechnika Krakowska Kraków
9 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
10 Politechnika Częstochowska Częstochowa
11 Politechnika Białostocka Białystok
12 Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny Radom
13 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz
14 Politechnika Rzeszowska Rzeszów
15 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa
16 Politechnika Lubelska Lublin
17 Politechnika Świętokrzyska Kielce
18 Politechnika Opolska Opole
19 Politechnika Koszalińska Koszalin
20 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
21 Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa
22 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w W-wie Warszawa

Czekamy na podjęcie przez adresatów działań na forum senatów swych uczelni.